SAAKP

MÉDIÁ

Zástupcovia najväčších slovenských akvaparkov, kúpalísk a plavární združení v Slovenskej asociácii akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP)

predstavili v Bešeňovej zoznam trinástich požiadaviek pre reštart a zachovanie konkurencieschopnosti slovenského rekreačného kúpeľníctva. S požiadavkami sa chcú obrátiť na zástupcov vlády.

Štátna pomoc subjektom prevádzkujúcim zariadenia rekreačného kúpeľníctva je podľa členov SAAKP nevyhnutná, pretože práve týchto zariadení sa kvôli najdlhšej dobe uzavretia dotkli preventívne opatrenia najviac. Predbežný výpadok ich tržieb sa za obdobie 13.3.-3.6.2020 pohybuje na úrovni minimálne 10 mil. eur. V snahe o systémový reštart rekreačného kúpeľníctva pripravili zástupcovia SAAKP komplexný návrh, ktorého súčasťou sú aj opatrenia pre zachovanie konkurencieschopnosti celého slovenského cestovného ruchu.

„Zariadenia, ktoré prevádzkujeme t.j. akvaparky, kúpaliská a plavárne, boli zahrnuté až do poslednej fázy uvoľňovania ekonomických opatrení. S tým je spojený výrazne vyšší výpadok tržieb v porovnaní s inými prevádzkami poskytujúcimi služby u ktorých k uvoľneniu došlo v predošlých fázach,“ uviedol prezident SAAKP Gabriel Somogyi.

S cieľom zmierniť dopady pandémie požadujú zástupcovia kompenzáciu nákladov pre COVID-19 v súvislosti s preventívnymi opatreniami a vyššími nákladmi na prevádzkovanie, kompenzáciu výpadku tržieb vo výške 30% z minuloročného obratu za obdobie od 13. marca do 3. júna ako aj odpustenie odvodov zamestnávateľa do konca roka 2020.

„Pevne veríme, že predstavitelia vlády dodržia verejný prísľub, ktorý dal pán premiér Igor Matovič a poskytnú kompenzáciu subjektom rekreačného kúpeľníctva a iným subjektom, ktoré boli uvoľnené v posledných fázach nakoľko dopad koronakrízy sa ich dotkol najvýraznejšie,“ uviedol viceprezident SAAKP Peter Kolenčík.

Medzi predstavenými požiadavkami nechýba zníženie DPH na 10% pre zakúpenie vstupného na kúpaliská a do akvaparkov, zníženie DPH na 10 % na všetky služby stravovania, dotačné programy pre zvýšenie technologického štandardu kúpalísk a modernizáciu a rozvoj akvaparkov a kúpalísk pre súkromný sektor, samosprávy a pre organizácie so 100% majetkovou účasťou samospráv. Takýto dotačný program pripravuje napríklad susedné Maďarsko, ktoré plánuje akvaparkom a kúpaliskám na tento cieľ poskytnúť 105 mld. HUF (cca 300 mil. Eur).

Zaujímavou novinkou je požiadavka zaviesť poukazy pre všetkých zamestnancov na rekreačné služby (akvaparky, masáže, zdravotné procedúry) – mimo rekreačných poukazov vo výške 100 EUR / zamestnanca (s platnosťou do konca roka 2020), a rovnako aj zaviesť poukazy pre seniorov nad 65 rokov na rekreačné služby (akvaparky, masáže, zdravotné procedúry) – mimo rekreačných poukazov vo výške 100 EUR.

Všetky navrhované opatrenia majú za cieľ zachovať a skvalitniť obľúbené a populárne vodné turistické atrakcie, ktoré patria medzi najpopulárnejšie na Slovensku. Tie čaká mimoriadne náročná sezóna, ktorú okrem samotnej koronakrízy poznačili aj komplikácie pri znovuotvorení a zavádzaní preventívnych opatrení.

„Nakoľko sme sa podmienky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k znovuotvoreniu prevádzok poskytujúcich rekreačné kúpeľníctvo dozvedeli ani nie v 24 hodinovom predstihu, veľká časť subjektov otvorila svoje prevádzky s výrazným oneskorením a nie 3.6. Veríme, že naši klienti vďaka opatreniam, ktoré sme prijali, podporia cestovný ruch a užijú si plnohodnotné služby slovenských akvaparkov, kúpalísk a plavární. Vzhľadom na nepriazeň počasia ako aj pomalší rozbeh sektoru služieb sa snažíme klientom ponúknuť cenovo zvýhodnené produkty. Minimálne do konca roka určite musíme počítať s nižšími príjmami. Napriek uvedeným faktom je aktuálna návštevnosť o 80% nižšia ako v minulom roku. Koronakríza a s ňou spojené obmedzenia v rozpočtoch slovenských rodín zásadne zmenili dovolenkové plány. Slováci majú záujem stráviť letnú dovolenku doma, akurát je potrebný impulz a dodatočná podpora cestovného ruchu zo strany štátu. Ak rekreačné kúpeľníctvo nepodporíme v letnej sezóne, veľa prevádzok sa dostane do existenčných problémov,“ uzavrel člen prezídia SAAKP Peter Gurčík.

Plné znenie požadovaných foriem pomoci pre reštart a zachovanie konkurencieschopnosti
slovenského rekreačného kúpeľníctva

Zachovanie konkurencieschopnosti slovenského cestovného ruchu
1. zníženie DPH na 10% pre zakúpenie vstupného na umelé alebo prírodné kúpaliská, akvaparky, využitie wellness centier a sáun, služieb masážneho centra;
2. zníženie DPH na 10 % na všetky služby stravovania;
3. zachovanie rekreačných poukazov min. do konca roku 2024, ich preplatenie štátom za rok 2020;
4. dotačné programy pre zvýšenie technologického štandardu kúpalísk ktoré sú najnavštevovanejšími atrakciami Slovenska; (moderné a vyspelé formy dezinfekcie, výmena potrubí, výmena technologických zariadení na modernejšie, s nižšou spotrebou a nákladmi prevádzkovania);
5. dotačné programy pre modernizáciu a rozvoj akvaparkov, kúpalísk a turistických atrakcií pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti s možnosťou čerpania príspevkov pre súkromný sektor, samosprávy a pre organizácie so 100% majetkovou účasťou samospráv.

Zmiernenie dopadu pandémie COVID-196. kompenzácia nákladov pre COVID-19 preventívne opatrenia a úhrada vyšších nákladov prevádzkovania;
7. kompenzácia výpadku tržieb vo výške 30% z minuloročného obratu za obdobie od 13. marca do 3. júna – horná hranica 300.000 EUR na jeden subjekt;
8. odpustenie odvodov zamestnávateľa do konca roka 2020 nie len počas „prekážky v práci“ na všetkých zamestnancov v danej spoločnosti, ktorí boli v TPP od 01.03.2020;
9. pri zamestnávateľoch v cestovnom ruchu, ktorí udržali pracovné miesta bez prepúšťania umožniť odmeny pre zamestnancov bez odvodov (niečo ako „13. plat“) ktoré by boli vyplatené jednorazovo, napríklad v mesiaci december 2020 a dostať od štátu na každé udržané miesto v cestovnom ruchu 200 EUR (t.j. na všetkých zamestnancov, ktorí neboli prepustení v termíne 13.03. – 30.11.2020)
10. zaviesť poukazy pre všetkých zamestnancov na rekreačné služby (akvaparky, masáže, zdravotné procedúry) – mimo rekreačných poukazov vo výške 100 EUR / zamestnanca (s platnosťou do konca roka 2020), zvážiť predĺženie na rok 2021 v tej istej sume;
11. zaviesť poukazy pre seniorov nad 65 rokov na rekreačné služby (akvaparky, masáže, zdravotné procedúry) – mimo rekreačných poukazov vo výške 100 EUR / seniora (s platnosťou do konca roka 2020), zvážiť predĺženie na rok 2021 v tej istej sume;

Zlepšenie propagácie “Dovolenka na Slovensku”
12. vyššia podpora rekreačného kúpeľníctva doma a v zahraničí štátnymi inštitúciami (ministerstvá, SACR, KOCR, veľvyslanectvá, atď.);
13. podpora marketingovej a reklamnej činnosti SAAKP, spolufinancovanie jej reklamy a propagácie v zahraničí ako aj účasť na svetových výstavách cestovného ruchu cez dotačné programy alebo granty