SAAKP

AKTUALITY

VZ Zväzu cestovného ruchu SR so zástupcami ministerstva

 

Na 15. Valnom zhromaždení Zväzu cestovného ruchu SR, ktoré sa konalo 26. marca v Bratislave, sa zúčastnil minister MCRS Dušan Keketi a štátny tajomník Marek Harbuľák. Ako aj generálna riaditeľka Lucia Matvija.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR má podľa zastupujúceho prezidenta ZCR SR Romana Berkesa záujem spolupracovať s odbornou verejnosťou. Na rokovaní sa aktívne zúčastnil aj prezident SAAKP Gabriel Somogyi.

Výsledkom rokovania by mal byť veľmi jasný, zrozumiteľný a uchopiteľný dokument Priority ZCR SR, ktorý bude slúžiť ako podklad do ďalších diskusií a jeho finálna verzia bude pripravená pre predstaviteľov MinCRS.