SAAKP

AKTUALITY

VZ SAAP vo Veľkom Mederi o podpore štátu i aktívnej spolupráci členov

 

Rokovanie Valného zhromaždenia Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) sa konalo 24. apríla 2024.  Hostiteľom bol vodný park Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi. Predpoludním sa účastníci zaoberali možnosťami, o ktorých hovorili predstavitelia Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, štátny tajomník Marek Harbuľák i generálny riaditeľ Sekcie CR Tomáš Ondrčka. Slovakia Travel zastupovala Lucia Matvija. Fond na podporu CR ministerstva začne fungovať až na budúci rok, ale už teraz je potrebné pripraviť projekty, ktoré majú potenciál zlepšiť služby a zvýšiť návštevnosť zariadení rekreačného kúpeľníctva na Slovensku. 

Prezident SAAKP Gabriel Somogyi hovoril o potrebe pomoci MCRS SR pri rozširovaní využitia rekreačných poukazov, aby ich bolo možné použiť aj napr. bez prenocovania, na služby pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vrátane návštev kúpalísk, wellness zariadení, masáží a fitnescentier. Prezident SAAKP tiež predstavil Priority SAAKP, ktoré majú veľa spoločného s celkovým nastavením a Prioritami CR na Slovensku. Dôležité pre SAAKP sú možnosti prezentácie akvaparkov, plavární a kúpalísk v zahraničí, najmä v okolitých krajinách, keďže akvaparky dlhé roky patria medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie Slovenska. Tomu môže výrazne pomôcť promo video, ktoré asociácia navrhuje pripraviť v spolupráci so Slovakia Travel.  Za veľmi dôležitú považujeme aj proaktívnu spoluprácu s predstaviteľmi cestovných kancelárií v Česku a Poľsku. Členovia asociácie by privítali aj zriadenie fondu pre zvýšenie technologického štandardu a rozšírenie atrakcií zariadení rekreačného kúpeľníctva.

Zaujímavé bolo vystúpenie už tradičného hosťa, prezidenta Maďarskej asociácie kúpeľov Zoltána Kántása, o stave kúpeľníctva v Maďarsku a zvládaní po covidového oživenia. Novinkou je rozšírenie spolupráce so Slovenskou asociáciou campingu a caravaningu (SACC), o čom hovoril na rokovaní jej prezident Jaroslav Mišura.  
Samotné Valné zhromaždenie SAAKP sa konalo popoludní, aktivity za posledný rok i novú webovú stránku asociácie predstavil viceprezident asociácie Peter Kolenčík.