SAAKP

AKTUALITY

Stretli sme sa v Bešeňovej na 4. VZ SAAKP

Po dlhšom čase, ale v dobrom počte, sme sa stretli na 4. Valnom zhromaždení SAAKP v Bešeňovej. A to dokonca na dva dni, od 22. do 23. marca 2023.

Tí, ktorí prišli už v stredu popoludní do Bešeňovej, mali na „programe“ neformálne debaty, zážitkové saunovanie a oddych. Vo štvrtok v Kongresovom centre Vodného parku to bolo už veľmi aktívne rokovanie. Prezident Gabriel Somogyi otvoril naše stretnutie, privítal nás však aj hostiteľ, viceprezident Peter Kolenčík. Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Katarína Bruncková  uviedla, že naše prevádzky počas covidu dostali zhruba 3 milióny EUR dotácií od štátu. Aktuálne ministerstvo venuje pozornosť predovšetkým cenám energií. Tomáš Ondrčka, riaditeľ Sekcie CR MD SR,  považuje za dôležitý jednotný postup cestovného ruchu na Slovensku.

Predstavitelia maďarskej asociácie kúpeľov na čele s prezidentom Zoltánom Kántásom sa veľmi detailne podelili o svoje viac ako 30 ročné skúsenosti, ponúkli pomoc i viacero nápadov na spoločné aktivity našej asociácie, napríklad Nočné kúpanie v rovnaký deň. Aj keď medzi maďarské subjekty patria aj kúpele – a v tom sa odlišujeme, naša spolupráca s kolegami z Maďarska je veľmi dobrá. Prostredníctvom videohovoru sa nám prihovoril aj prezident českej sesterskej organizácie ABAS Pavel Košnar.

Zväz cestovného ruchu SR je organizácia, ktorej sme členom a ktorá zastupuje viacero asociácií i združení v turizme a presadzuje naše spoločné záujmy. Konkrétne výsledky predstavil jej prezident Marek Harbuľák, hovoril o dotáciách, znížení DPH na služby, ale aj o rekreačných poukazoch. Perspektívou pre cestovný ruch u nás sú Priority CR pre ďalšie obdobie, o ktorých sa už rokuje s politickými subjektami.
Prezident G. Somogyi potom viedol rokovanie, kde sa hovorilo o spolupráci s AOCR a prezentovala sa tunajšia OOCR  Liptov. Rozoberali sa trendy v animačných službách, aj ponuka našich garantovaných členov. Hovorilo sa tiež o spoločných akciách, napr. spoločnej „sezónke“, či spoločnom celoslovenskom „Dni (alebo noci) kúpania“. Počas prestávky a obeda bolo viacero predstaviteľov SAAKP k dispozícii pre médiá.

Paralelne, po celý štvrtok, sa konali školenia pre technických pracovníkov na rôzne praktické témy, ktoré mali veľký ohlas, aj keď účasť mohla byť vyššia.
Samotné 4. Valné zhromaždenie sa konalo až popoludní. Schválila sa Správa o činnosti, o hospodárení, hodnotil sa minulý i budúci Plán činnosti. V diskusii mali prítomní viacero zaujímavých nápadov, ktorým sa bude venovať Prezídium SAAKP.
Na záver prezident Gabriel Somogyi zhodnotil naše stretnutie, keď uviedol, že najdôležitejšia je vzájomná komunikácia a spolupráca medzi členmi SAAKP.