SAAKP

MÉDIÁ

TLAČOVÁ SPRÁVA SAAKP

Slnkom zaliate prevádzky zakrýva tma

Po dvoch rokoch prevádzky akvaparkov, kúpalísk a plavární výrazne ovplyvnených pandémiou Covid-19 sa nás mnohí pýtajú ako dopadlo leto 2022 a či sa nám vôbec podarilo dobehnúť straty z predošlých období? Počasie počas leta bolo suché a slnečné, obchádzali nás však horúce víkendy, ktoré sú z hľadiska príjmov akvaparkov a kúpalísk nesmierne dôležité. Veľa prírodných kúpalísk bojovalo s nedostatkom vody vo vodných nádržiach. Ďalším faktorom bol výrazný nárast Slovákov, ktorý si ako cieľové destinácie pre letnú dovolenku zvolili prímorské letoviská. V dôsledku týchto skutočností väčšina zariadení hlási skôr porovnateľné alebo nižšie návštevnosti v porovnaní s pred-pandemickými rokmi 2018-2019.

V mesiaci jún 2022 ani jeden respondent on-line prieskumu SAAKP nezaznamenal nárast návštevnosti v porovnaní s rokom 2019, 40% však uvádza mierne nižšiu (-5 až -20%) a 13% oveľa nižšiu (-20% a viac) návštevnosť. Za mesiace júl a august 2022 sa situácia vyvíjala veľmi podobne, 20% respondentov hlási oveľa nižšiu a 27% mierne nižšiu návštevnosť. Nárast návštevnosti o viac ako 5% zaznamenal v oboch mesiacoch len jeden respondent.

Čo sa týka tržieb v mesiaci jún 2022 až 27% respondentov malo porovnateľné (+5 až -5%) a 33% mierne vyššie (+5 až +20%) tržby, kým mierne nižšie alebo oveľa nižšie tržby ako v roku 2019 malo 13% respondentov. V mesiaci júl mierne nižšie alebo oveľa nižšie tržby malo 33% respondentov, kým 27% zaznamenalo viac ako 20%-ný nárast. V auguste dopadol oveľa horšie až 20% respondentov, kým mierne alebo oveľa lepšie sa darilo 26% respondentom.

„Aj keď niektorí respondenti zaznamenali výraznejší nárast tržieb, obvykle sa to týka len jedného letného mesiaca. Zároveň, ak zoberieme do úvahy viaceré úpravy cien vstupných nákladov na prevádzku za posledné tri roky k reálnemu nárastu nedošlo ani v jednom zariadení. Treba poznamenať aj to, že kvôli vysokej inflácii a zvyšujúcim sa nákladom je priestor pre tvorbu zisku veľmi obmedzený.“ – konštatuje Gabriel Somogyi, prezident SAAKP.

Prevádzka akvaparkov je vzhľadom na technológie energeticky veľmi náročná. Pri dnešných výrazne vyšších cenách elektrickej energie aj plynu to predstavuje omnoho väčší podiel v porovnaní na tržby ako doposiaľ. Kým priemerná cena, ktorú respondenti platili za 1 MWh elektrickej energie (bez distribučných nákladov) bola v roku 2019 61 EUR, priemer aktuálnej ceny dosahuje 266EUR. Je to nárast o strašidelných 336%! Pre niektoré zariadenia, ktorým vypršala zmluva a aktuálne nakupujú elektrickú energiu za spotové ceny (na úrovni 600 a viac EUR za 1 MWh), rozdiel môže byť aj desaťnásobný.

„Pre mnohé menšie zariadenia a plavárne finančne podporované z mestských rozpočtov to môže znamenať buď veľmi nerentabilnú prevádzku, alebo ďalší nútený prestoj – tentokrát na dobu neurčitú!“ – podotýka Ľudovít Lebó, viceprezident SAAKP.

Pre zariadenia v správe samospráv by bolo zase dôležité dočasné vyňatie obstarávania energií (elektrika, plyn, teplo) aj nadlimitné zákazky z komplikovaného a dlho trvajúceho systému verejného obstarávania. Umožnenie priameho jednania s predajcami týchto komodít môže značne urýchliť proces obstarávania a pomôcť k dosiahnutiu lepších cien.

„Ak vplyvom nárastu cien energií dôjde k uzatvoreniu viacerých prevádzok, bude to mať ďalekosiahle následky. Okamžite sa to prejaví v poklese predaja ubytovacích a reštauračných služieb v regiónoch. Takáto situácia posilní ďalší odliv pracovníkov z oblasti cestovného ruchu, kde už teraz bojujeme s akútnym nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Na naše prevádzky je zároveň naviazané veľké množstvo dodávateľov a firiem. Veríme, že sa zo strany štátnych predstaviteľov konečne dozvieme aké kroky budú prijaté na zastropovanie cien energií. Zároveň apelujeme na vládu, že je nevyhnutné stimulovať najviac zasiahnuté prevádzky cestovného ruchu medzi ktoré akvaparky, kúpaliská a plavárne patria.“ – dodáva Peter Kolenčík, viceprezident SAAKP

Situácia je vážna, a konať treba rýchlo a cielene!
„Aktuálne vysoké ceny energií a v rapídnom tempe sa zvyšujúce náklady na ľudskú prácu, či materiály potrebné pre prevádzku tvoria vysoké percento nákladov našich zariadení, ktoré sú nepremietnuteľné do cien vstupného. Chceme predísť situácii, že sa zo zdraviu prospešných aktivít ako plávanie a regenerácia v termálnej vode stane na Slovensku luxus iba pre úzky okruh spoločnosti!“ – zhodujú sa členovia prezídia SAAKP.

Pridávame sa preto k iniciatíve AHRS a žiadame vládu Slovenskej republiky, aby:
1. v duchu svojich predvolebných sľubov a v súlade s programovým vyhlásením vlády zaviedla nižšiu sadzbu DPH na úrovni 10% pre všetky služby v oblasti cestovného ruchu. Po dvoch covidových rokoch s dlhými mesiacmi nútených prestojov a so zrýchľujúcou sa infláciou to je jediná rýchla a cielená pomoc, ktorá môže cestovný ruch na Slovensku zachrániť.
2. aby pre podporu vyšších príjmov obyčajných Slovákov pracujúcich v najhoršie platenom sektore cestovného ruchu sa neprilepšovala na daniach a odvodoch z povinných príplatkov za prácu počas víkendov a dní pracovného pokoja a pomohol tak k rastu priemerných miezd.
3. aby čo najskôr predstavila svoje riešenie na zastropovanie cien elektrickej energie a plynu aj pre podniky v oblasti cestovného ruchu, aby sa zabránilo hromadnému kolapsu rekreačného kúpeľníctva.