SAAKP

MÉDIÁ

SAAKP: Pomôže nám cielená pomoc – poukazy pre domácich a granty na technológie

Akvaparky, kúpaliská i plavárne nechcú stratiť domácich klientov

Akvaparky, kúpaliská a plavárne na Slovensku ročne navštívilo okolo 6 miliónov návštevníkov. Taký bol stav pred dvomi rokmi, teraz je situácia iná. V tomto roku ich čakajú nielen vysoké ceny energií, ale ďalšie problémy, ktoré musia akútne riešiť.

„ Minulý rok sme boli síce už od 19. 1. 2022 otvorení, mohli sme fungovať, ale stále sa nám nepodarilo dohnať dva roky počas covidu,“ vysvetľuje Gabriel Somogyi, prezident Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP), ktorá je členom Zväzu cestovného ruchu SR.

Vysoká inflácia i neúmerné ceny energií spôsobili problémy aj tohto turistického odvetvia. K tomu sa pridáva nízka kúpyschopnosť obyvateľov i vyššie náklady na pracovnú silu.

Pred covidom boli prevádzky akvaparkov, kúpalísk i plavární ziskovým podnikaním, dnes viaceré z nich nevedia, ako zvládnu ceny energií. Pritom zálohové platby treba platiť aj v mesiacoch, keď ešte niektoré z nich, predovšetkým kúpaliská, nie sú otvorené. Jeden z viceprezidentov SAAKP Peter Kolenčík z Vodného parku Bešeňová k tomu uviedol: „Bojujeme s cenami plynu zvýšenými od 200 do 500%, elektrika má nárast 120 -150 %. Stúpli nám aj vstupné náklady o 23 až 30 %, napriek tomu však poskytujeme plnohodnotné služby a nedošlo ani k výraznejšiemu nárastu cien pre návštevníkov.“ Majiteľom a prevádzkovateľom je jasné, že zvýšenie, ktoré by zmiernilo ceny vstupov v prevádzkach, by ich návštevníci neuniesli.

„Pre mnohé menšie zariadenia a plavárne finančne podporované z mestských rozpočtov to môže znamenať buď veľmi nerentabilnú prevádzku, alebo ďalší nútený prestoj – tentokrát na dobu neurčitú!“ – podotýka Ľudovít Lebó, viceprezident SAAKP. Pre zariadenia v správe samospráv by bolo zase dôležité dočasné vyňatie obstarávania energií (elektrika, plyn, teplo) aj nadlimitné zákazky z komplikovaného a dlho trvajúceho systému verejného obstarávania. Umožnenie priameho jednania s predajcami týchto komodít môže značne urýchliť proces obstarávania a pomôcť k dosiahnutiu lepších cien.

„Veľmi by nám pomohlo rozšírenie existujúcich poukazov na služby v cestovnom ruchu, vrátane akvaparkov, čo by zamestnávateľom uľahčilo financovať vstupy pre svojich zamestnancov a služby cestovného ruchu by boli viac žiadané.“ V okolitých krajinách sa do akvaparkov, kúpalísk, termálnych bazénov veľa investuje a pre slovenských prevádzkovateľov vzniká silná konkurencia, najmä v Maďarsku, či Poľsku. Do slovenských vodných rezortov chodia pritom stabilní hostia najmä z Čiech, pravidelná je domáca klientela. Práve cielená podpora zo strany štátu vo forme tzv. rekreačných poukazov by mohla zvýšiť záujem Slovákov.

Od januára platí zníženie DPH aj pre akvaparky, kúpaliská a plavárne. Podľa P. Kolenčíka to pomohlo najmä stabilizácii personálu. Covid spôsobil, že došlo k masívnemu odchodu pracovníkov. G. Somogyi, ktorý manažuje Thermalpark v Dunajskej Strede potvrdil, že nároky zamestnancov na platy sa zvyšujú a práve v týchto prevádzkach sa väčšina pozícií nedá nahradiť, naopak, je potrebné zvýšiť počet zamestnancov, napríklad pri zlepšovaní ekologického štandardu prevádzky.

„Potrebovali by sme financie, ktoré môžeme investovať do zariadení na šetrenie elektriny, ale aj tých, ktoré zvýšia bezpečnosť a hygienu. V tejto oblasti je veľa moderných technológií, ale väčšina akvaparkov, kúpalísk, plavární, je pre udržanie návštevnosti nútená investovať hlavne do toho, čo vidí zákazník,“ dodal G. Somogyi.

Ďalšou by mohla byť podpora nezávislosti od elektriny, čiže lepšie využitie geotermálnych vrtov, čo je zaujímavé aj z environmentálneho hľadiska. Ak nemá prevádzka termálnu vodu, musí sa voda zohrievať zo 12-14 stupňov, čo je samo osebe energeticky náročné.

Akvaparky a termálne kúpaliská v lyžiarskych rezortoch si v tomto období pochvaľujú dobrú návštevnosť, ktorá však tradične skončí po jarných prázdninách. Tie, ktoré sú na juhu Slovenska však už pocítili pokles návštevnosti. Pritom práve plávanie a relax je dobrou cestou na budovanie imunity i celkového zdravia. Mnohé školy zanedbávajú plavecké kurzy alebo ich vôbec nerobia. „Vidíme každý deň, koľko dospelých ľudí nevie plávať, bojí sa vody. Určite treba riešiť kurzy pre školy ako povinné, je potrebné mladých ľudí učiť na zdravý životný štýl. My zabezpečujeme prísne hygienické normy, ktoré ani počas Covidu nebolo potrebné výrazne zmeniť. U nás pravidelná dezinfekcia a pravidelné upratovanie je kľúčom správneho fungovania prevádzok našich členov“, upozornil prezident SAAKP.

Kontakt: saakp@saakp.sk
Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární ( SAAKP ) zastupuje záujmy svojich členov, slúži ako odborná platforma a poradný orgán pre štátnu správu.