SAAKP

AKTUALITY

Prvé stretnutie na pôde ministerstva o financovaní

Na prvom pracovnom stretnutí predstaviteľov cestovného ruchu so štátnym tajomníkom MCRaŠ SR Marekom Harbuľákom sa hovorilo o financovaní. Nielen vytvorením Fondu na podporu CR, ale aj vďaka podporným programom EÚ. Predovšetkým ide o budovanie udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom konkrétnych investičných zámerov zelenej a digitálnej transformácie odvetvia.

V prípade wellness zariadení a akvaparkov  môže ísť o projekty na obnovu infraštruktúry s obehom vody, energeticky úspornejšie bazénové plochy, či nerezové bazény. Na stretnutí SAAKP zastupoval prezident Gabriel Somogyi a viceprezident Peter Kolenčík.