SAAKP

MÉDIÁ

TLAČOVÁ SPRÁVA SAAKP

PRI PRÍLEŽITOSTI MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SAAKP

 

Akvaparky a kúpaliská už dlhé roky patria medzi najlákavejšie turistické atrakcie na Slovensku. Neistota, oneskorené informácie o termíne a podmienkach pre reštart ako aj nepriazeň počasia, to sú faktory, ktoré sprevádzali štart letnej sezóny 2020 po znovuotvorení prevádzok rekreačného kúpeľníctva. Spokojnosť a dovolenkové obdobie vládnych činiteľov, výstupy z médií ako aj pár fotografií z plných turistických chodníkov, kúpalísk či akvaparkov počas TOP slnečných dní vytvárajú milný dojem, že cestovný ruch je opäť v plnej sile, dokonca výrazne prosperuje a prevádzkovatelia rekreačného kúpeľníctva ako aj iných odvetví cestovného ruchu dobehli straty spôsobené CORONA krízou.

„Každý prevádzkovateľ zodpovedne prijal protiepidemiologické opatrenia a robí maximum pre bezpečnosť svojich návštevníkov a pracovníkov“ – uvádza Peter Kolenčík, viceprezident SAAKP.

„Namiesto zvučných a nie úplne pravdivých informácií sa však skúsme bližšie pozrieť na fakty a súčasné problémy a namiesto predčasných, verejných vyhlásení zasadnime k odbornej a konštruktívnej debate medzi konzíliom odborníkov, zástupcami vlády a zástupcami rekreačného kúpeľníctva“ – uvádza Mgr. Gabriel Somogyi prezident SAAKP.

SAAKP už v minulosti predložila členom krízového štábu zoznam 100 odporúčaní pre bezpečnú prevádzku svojich zariadení s dôrazom na tzv. „dobré príklady“ zo susedných krajín a bezpečnosť klientov, taktiež v 6/2020 odprezentovala zoznam trinástich požiadaviek pre reštart a zachovanie konkurencieschopnosti rekreačného kúpeľníctva na Slovensku spolu s návrhom grantových schém.

Zatiaľ čo susedné krajiny bez váhania prijali opatrenia pre podporu domáceho cestovného ruchu:
– PL poskytlo pre rodiny s deťmi 500 PLN na každé dieťa v rodine do veku 18 rokov, ktoré je možné uplatniť na ubytovanie, alebo účasť na turistických podujatiach;
– AT poskytlo jednorazové finančné poukazy v hodnote 40 EUR na rodinu pre reštart viedenských reštaurácií;
– CZ vláda schválila zníženie DPH z 15% na 10% pri ubytovacích službách, vstupnom na kultúrne, športové podujatia, vstupné na športoviská a do sáun;
– HU vyčlenilo na podporu rekreačného kúpeľníctva 105 mld HUF.

Na Slovensku zostali požiadavky SAAKP bez reakcie kompetentných.
„Samozrejme uvedené kroky posilnili domáci turizmus v susedných krajinách, čo sa na Slovensku prejavilo predovšetkým výpadkom poľských návštevníkov“ dodáva Vladimír Moravčík, člen prezídia SAAKP.

Subjekty rekreačného kúpeľníctva boli uzatvorené v prvej fáze prijatých epidemiologických opatrení 13.3.2020 a znovuotvorené až v poslednej fáze tj. 3.6.2020.

„Podmienky pre reštart akvaparkov a kúpalísk sme sa napriek výzvam, ktoré sme smerovali vládnym činiteľom a konzíliu odborníkov dozvedeli ani nie v 24 hodinovom predstihu, čo malo za následok, že väčšina subjektov otvorila svoje prevádzky až s dlhším oneskorením. Pre kúpaliská a akvaparky je letná sezóna alfou a omegou pre dosiahnutie návštevnosti a tržieb, taktiež pre ďalší vývoj investícií a udržanie konkurencieschopnosti. Sme vďační, že Slováci sa rozhodli podporiť domácu ekonomiku, chovajú sa zodpovedne, dodržujú protiepidemiologické nariadenia a necestujú do potenciálne nebezpečných krajín. Napriek tomu výpadok tržieb spôsobený uzavretím prevádzok na skoro tri mesiace, nižšie tržby a návštevnosti počas letnej sezóny, to sú faktory, ktoré bude ťažké ustáť v mimosezónnom období, do ktorého čoskoro vstúpime“ dodáva Peter Kolenčík, viceprezident SAAKP.

 

 

„Za obdobie od 1.6. do 31.7.2020 slovenské akvaparky a kúpaliská dosahujú pokles návštevnosti o 35% a pokles tržieb o 38% v porovnaní s minulým rokom. Ak zoberieme do úvahy letnú sezónu, až na pár dní, keď bola návštevnosť vyššia vplyvom tropického počasia, nemôžeme absolútne hovoriť o spokojnosti” – dopĺňa Ľudovít Lebó, viceprezident SAAKP.

Letná sezóna ešte zďaleka neskončila a už nás médiá informujú o nových opatreniach od septembra spojených s druhou vlnou obmedzení bez ohľadu na fakt, že väčšina subjektov rekreačného kúpeľníctva nebola odškodnená ani za prvú vlnu, a to napriek verejnému prísľubu predsedu vlády, Igora Matoviča.

„Je v poriadku, že obmedzenia plánované od septembra sa dozvedáme v 18-dňovom predstihu, avšak podmienky pre znovuotvorenie prevádzok nám boli oznámené ani nie 24 hodín pred otvorením?“ – pýtajú sa zástupcovia SAAKP.

„Po zverejnení informácií ministra zdravotníctva Mareka Krajčího zo dňa 13.8.2020 o plánovaných obmedzeniach od septembra registrujeme pokles rezervácií v hoteloch a zaznamenávame otázky predovšetkým z českých cestovných kancelárií k ďalšiemu fungovaniu akvaparkov na jeseň. Taktiež sú ohrozené zimné a silvestrovské rezervácie pobytov“ informuje Peter Gurčík, člen prezídia SAAKP.

„Ak nám konzílium odborníkov a zástupcovia vlády nariaďujú obmedzenia kapacity, žiadame, aby sme sa informácie nedozvedali z médií, ale aby sme boli prizývaní na konzultáciu, ako odborná platforma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti rekreačného kúpeľníctva. Zároveň sa pýtame, keďže obmedzenie kapacity má výrazný vplyv na pokles tržieb a pokrytie prevádzkových nákladov, s akou kompenzáciou zo strany štátu máme počítať?“ – uzatvára Mgr. Gabriel Somogyi, prezident SAAKP.