SAAKP

AKTUALITY

Prezentácia SAAKP pred letnou sezónou pre poľské médiá a odborníkov

 

Posilnenie slovensko-poľskej spolupráce v oblasti cestovného ruchu bolo nosnou témou tlačovej konferencie, ktorá sa konala 22. mája 2024 v Slovenskom inštitúte vo Varšave.

Pod jeho záštitou i záštitou Slovakia Travel, predstavili zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu regióny Liptov, Vysoké Tatry, Spiš a Pieniny, Levočskú dolinu i Košice. Za SAAKP hovoril o možnostiach aktívneho oddychu viceprezident Peter Kolenčík.

Slovenské akvaparky a kúpaliská sú poľskými návštevníkmi veľmi obľúbené. Kým v roku 2018 tvorili návštevníci 10% z celkového objemu 2 256 079 zahraničných návštevníkov slovenských regiónov, v roku 2022 to bolo 11,9% a v 2023 až 13,5%. Uvedené údaje Slovakia Travel len potvrdzujú, že Poliaci sú pre úspešnú letnú sezónu na Slovensku veľmi dôležití.

Návštevníci z Poľska sa radia na druhú priečku v zahraničnej návštevnosti a za prvý štvrťrok tohto roku bola ich návštevnosť až18,4%. Potvrdzuje to, že poľskí turisti nám výrazne pomohli zvládnuť úspešne zimnú sezónu, a to napriek nepriaznivému počasiu v horských strediskách.

Tlačovú konferenciu aktívne zabezpečil Martin Pavlík, zo zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v Poľsku.