SAAKP

AKTUALITY

Posilnenie spolupráce s maďarskou asociáciou

Jesenné stretnutie a Valné zhromaždenie Maďarskej asociácie kúpeľov sa konalo 7. – 8. novembra 2023 v kúpeľoch Bükfürdő, v hoteli Greenfield. Slovenskú delegáciu SAAKP tvorili prezident Gabriel Somogyi a 2. viceprezident Ľudovít Lebo. (Rovnako aj maďarskí kolegovia boli hosťami nášho valného zhromaždenia na Liptove. ) Riadne VZ v Büku otvoril prezident Zoltán Kántás.

Zaujímavé boli pre mňa všetky prednášky, ale veľmi ma zaujala prezentácia Maďarskej turistickej agentúry o aktuálnych číslach návštevnosti kľúčových maďarských destinácii, kde prezentovali najčerstvejšie údaje z národného systému NTAK, do ktorého sú zapojené všetky ubytovacie zariadenia a väčšina atrakcií,“ uviedol G. Somogyi.

Práve touto prednáškou, ktorú uviedol Juhász Szabolcs, odborný riaditeľ MTÜ Tourism: Možnosti efektívneho využitia dát v cestovnom ruchu, sa začalo dvojdňové rokovanie maďarskej asociácie.

Hovorilo sa o novozavedenom systéme certifikácie rôznych zariadení kúpeľníctva, aj o právnom pozadí vŕtania a údržby geotermálnych vrtov a efektívnom a finančne nenáročnom spravovaní vodných atrakcií. V programe bola prehliadka známych kúpeľov Bükfürdő a oboznámenie sa s ich ekonomickými výsledkami.

Viac info: