SAAKP

MÉDIÁ

TLAČOVÁ SPRÁVA SAAKP

NOVÉ OBMEDZENIA SPÚŠŤAJÚ BOJ O PREŽITIE

 

Predstavitelia slovenských akvaparkov a kúpalísk hodnotia letnú sezónu aj vyhliadky na najbližšie obdobie.
Obavy z koronavírusu u klientov a s nimi spojený pokles návštevnosti bol citeľný už niekoľko týždňov pred kompletným zatvorením prevádzok 13. marca. Následné neskoré zverejnenie podmienok pre znovuotvorenie aquaparkov a kúpalísk znamenalo, že mnohé prevádzky privítali prvých návštevníkov so značným oneskorením. Akvaparky a kúpaliská zaznamenali počas troch mesiacov uzatvorenia skoro kompletný, a v júni, po znovuotvorení, 55 až 95%-ný prepad tržieb.

„Táto strata je pri celoročných prevádzkach absolútne nedobehnuteľná. Vládne stimuly na udržanie zamestnanosti pritom niektoré prevádzky nemohli vôbec ani využiť ” informuje 2. viceprezident SAAKP Ľudovít Lebó.

Nástup sezóny bol veľmi hektický a trvalo pár týždňov kým sa návštevníci opäť vrátili, v čom nepomohlo ani nepriaznivé počasie.

„Celkovo, ak hodnotíme tri letné mesiace, členovia Slovenskej Asociácie Akvaparkov, Kúpalísk a Plavární (SAAKP) zaznamenali 30%-ný pokles tržieb a prepad návštevnosti až o 31%” dodáva prezident SAAKP Gábor Somogyi.

Aj napriek tomu, že sa kúpaliská snažili vytvoriť vhodné a bezpečné podmienky pre svojich návštevníkov, obavy z možnosti nákazy a predovšetkým straty, alebo zníženia príjmu boli u klientov citeľné počas celej sezóny.

“Zaznamenali sme výrazne nižší počet návštevníkov, pričom mierne rástol počet domácich a výrazne poklesol počet zahraničných hostí. Táto neistota a obavy sa ešte viac prehĺbili po vyhlásení ministra zdravotníctva MUDr. Mareka Krajčího 13. augusta o plánovaných obmedzeniach. V septembri zavedené obmedzenie počtu návštevníkov na 1000 bez ohľadu na veľkosť prevádzky znamenalo pre kúpaliská s veľkým ubytovacím zázemím to, že mnohí zákazníci, ktorí mali pobyty vopred zakúpené, sa kvôli dennému limitu do akvaparkov nedostali alebo ak aj áno, miestnym návštevníkom už priestor nezostal. Pri menších prevádzkach prišlo kvôli obave, že sa do areálu nedostanú, ešte menej návštevníkov ako obvykle. Počet návštevníkov bol častokrát ďaleko pod povoleným limitom a pod počtom návštevníkov z minulých rokov” uvádza Peter Kolenčík 1.viceprezident SAAKP.

Mnohé prevádzky rekreačného kúpeľníctva budú v nasledovných mesiacoch zvádzať boj o holé prežitie.

„Zimné prevádzkové náklady na jedného návštevníka sú totiž výrazne vyššie ako cez leto, preto je kľúčové, koľko návštevníkov dokážeme prilákať. Ak cez týždeň nedosiahneme potrebnú návštevnosť a cez víkendy a sviatky budeme kapacitne obmedzení, nemáme šancu ani na pokrytie našich primárnych nákladov. Nepremyslené a predčasné vyhlásenia vlády alebo predstaviteľov médií, ako aj výrazné zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára, môžu situáciu iba ďalej komplikovať ” dodáva Somogyi.

„Treba jednoznačne vyhlásiť, že cestovný ruch bez podpory Vlády SR bude mať na Slovensku veľmi vážne problémy. Situácia bude minimálne do budúceho leta určite kritická a finančné rezervy buď absentujú alebo nie sú postačujúce. Doteraz márne čakáme na vládny návrh kompenzácie za obdobie prvej vlny, počas ktorého sme boli povinne zatvorení, taktiež s nástupom nových obmedzení očakávame návrhy kompenzácií za straty príjmu a na udržanie zamestnanosti. Zavedenie nižšej sadzby DPH pre všetky služby v cestovnom ruchu vidíme ako jediné systémové riešenie, pričom rekreačné poukazy môžu pomôcť zabezpečiť aspoň pokrytie nákladov” zhodujú sa členovia prezídia SAAKP.

Keďže Vláda SR koná bohužiaľ veľmi pomaly a osobne pán premiér Igor Matovič sa k cestovnému ruchu stavia dosť lakonicky, budúcnosť rekreačného kúpeľníctva na Slovensku nevyzerá veľmi ružovo.

— — —

“NEPOKAZME SI TO!” – Žiadajú prevádzkovatelia akvaparkov a kúpalísk
Vláda pri plnení sloganu premiéra Igora Matoviča opäť zabúda na cestovný ruch!

Nepokazíme si koniec letnej sezóny predčasnými vyjadreniami o plánovaných obmedzeniach?
Skončia letní dohodári z dôvodu predčasných obmedzení od 1.9 na úradoch práce?