SAAKP

MÉDIÁ

TLAČOVÁ SPRÁVA SAAKP

NAVÝŠENIE POMOCI PRE GASTRO A CESTOVNÝ RUCH JE SPRÁVNY KROK, MUSIA VŠAK NASLEDOVAŤ ĎALŠIE.

 

Slovenská Asociácia Akvaparkov, Kúpalísk a Plavární(SAAKP) víta rozhodnutie vlády SR navýšiť objem pomoci pre cestovný ruch o 120 miliónov EUR. Okrem samotnej finančnej pomoci a jej administrácie však ostáva ešte stále veľa ďalších nezodpovedaných otázok, ktorých riešenie je pre rekreačné kúpeľníctvo životne dôležité.

SAAKP privítala rozhodnutie vlády SR o navýšení objemu finančných prostriedkov pre najviac zasiahnuté sektory. Ďalšia etapa schémy minimálnej pomoci tak rozšíri obdobie za ktoré budú môcť podnikatelia žiadať podporu na 12 mesiacov, teda od 1.4.2020 do 31.3.2021.

„Toto rozhodnutie považujeme za správny a ústretový krok v snahe o záchranu kolabujúceho segmentu. Realitou však zostáva, že prevádzky akvaparkov zostávajú naďalej zatvorené a bez vyhliadok na možný termín znovuotvorenia“ – hodnotí situáciu prezident SAAKP Mgr. Gabriel Somogyi.

Zimná sezóna vypadla úplne, Veľká noc bola bez vody a prevádzky rekreačného kúpeľníctva počas druhej vlny pandémie zívajú už skoro 6 mesiacov prázdnotou. Dlhotrvajúca vládna kríza spôsobila oddialenie viacerých dôležitých rozhodnutí čo spôsobilo, že subjekty cestovného ruchu nemohli požiadať ani už o skôr odsúhlasené kompenzácie od Novembra 2020.

„Táto skutočnosť dostáva kľúčových hráčov rekreačného kúpeľníctva pod obrovský finančný tlak. Dôležitá je totiž nie len výška pomoci, ale aj správne načasovanie jej vyplatenia“- konštatuje Ludovít Lebó, 2. viceprezident SAAKP.

Podľa SAAKP dlhodobým riešením nie je kompenzácia zlomku ušlých tržieb, ale čím skoršie otvorenie prevádzok. Momentálne nastavenie Covid Automatu je alibistické, pre akvaparky obmedzujúce, a stále neberie ohľad na veľkosť a vybavenosť jednotlivých zariadení.

„Nedoriešený je časový harmonogram a taktiež podmienky fungovania po znovuotvorení, pričom Asociácii stále chýba možnosť aktívnej účasti na tvorbe a pripomienkovaní týchto podmienok“- dodáva Somogyi.

Zariadenia rekreačného kúpeľníctva sú pripravené zabezpečiť vhodné podmienky aj pre regeneráciu a rekondíciu samoplatcov – pacientov, ktorí Covid-19 prekonali, alebo pre už zaočkovaných klientov.

„Prevádzkujeme zariadenia slúžiace na regeneráciu a rekondíciu, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, športové zariadenia… Už názvy našich živností prezrádzajú, že máme potenciál a vieme prispieť k regenerácii osôb ktoré ochorenie už prekonali. Klientom dokážeme poskytnúť zdravý pohyb v podobe plávania, doplnkové procedúry a masáže a samozrejme relax a regeneráciu organizmu v termálnych bazénoch. Je naším poslaním prispieť k budovaniu imunity ktorá je nesmierne dôležitá pre boj s pandémiou“- približuje možné riešenia Peter Kolenčík, 1.viceprezident SAAKP

Je nesmierne dôležité, aby sme sa pozerali dopredu a nehľadali odpoveď na otázku či ÁNO alebo NIE, ale skôr na otázku AKO?– zhodujú sa členovia prezídia SAAKP