Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární – SAAKP

SAAKP zastupuje záujmy slovenských akvaparkov, mestských kúpalísk a plavární.

SAAKP slúži ako poradný orgán pre štátnu správu.

SAAKP pomáha obhajovaniu záujmov a potrieb jednotlivých subjektov a podpore cestovného ruchu.

SAAKP je členom Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky. 

SAAKP bola založená 22 akvaparkami, kúpaliskami a plavárňami 2. júna 2020 v Nových Zámkoch. Účelom jej vzniku bolo vytvorenie odbornej platformy na výmenu názorov a skúseností majiteľov a prevádzkovateľov vodného relaxu a zábavy.

Akvaparky, kúpaliská a plavárne patria k najnavštevovanejším turistickým atrakciám na Slovensku a každoročne zabezpečujú oddych a zábavu mnohým domácim i zahraničným návštevníkom.